Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Przygotowanie i realizacja procedur przetargowych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych ? licytacja, aukcja elektroniczna -2-dniowe warsztaty praktyczne.

Przygotowanie i realizacja procedur przetargowych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych ? licytacja, aukcja elektroniczna -2-dniowe warsztaty praktyczne.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

 
formularz zgłoszenia.jpg

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:
 • Pracownikach Wydziałów Zamówień Publicznych zatrudnionych w urzędach samorządu terytorialnego i instytucjach rządowych.
 • Pracownikach instytucji publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy).
 • Osobach zainteresowanych zagadnieniami objętymi programem szkolenia.
Cel szkolenia

 • Uzyskanie przez Uczestników kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w procesie wydatkowania środków publicznych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
 • Aspekt praktyczny zajęć.
Szkolenie będzie wyczerpującą odpowiedzią na następujące pytania:
 1. Jakie są podstawy prawne przeprowadzania licytacji elektronicznej?
 2. Jak zamawiający komunikuje zamiar przeprowadzenia licytacji?
 3. Na jakiej podstawie wykonawcy otrzymują prawo składania ofert w licytacji elektronicznej?
 4. Jak przebiega licytacja?
 5. Co dzieje się po licytacji?
Korzyści dla uczestników

 • Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznać specyfikę pracy osób pracujących w innych organizacjach.
 • Uczestnicy znacznie podwyższą swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu stosowania przepisów w obszarze zamówień publicznych.
 • Uczestnicy z pomocą wykładowcy zmierzą się z zagadnieniami, budzącymi wątpliwości interpretacyjne, szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony WUP, UM, NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
 • nabyć umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,
 • podwyższyć kwalifikacje i zdobyć umiejętności praktyczne, cenione przez pracodawców.
Metodologia

Trenerzy

Andrzej Łukaszewicz
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

I. System zamówień publicznych
1)    Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. UE L 134/114 z 30.4.2004r.),
2)    ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.),
3)    Rozporządzenia wykonawcze.
II. Oferta i jej forma
1)    Pojęcie oferty
2)    Forma oferty
3)    Podpis elektroniczny – definicja , charakterystyka.
III. Tryby negocjacyjne:
1)    art. 54 – art.60 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), - negocjacje z ogłoszeniem,
2)    art.60a- 60e ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) – dialog konkurencyjny,
3)    art.67 , ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) – zamówienie z wolnej ręki
4) Obowiązki wykonawców w procedurach zamkniętych i otwartych,
5) Znaczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach – umiejętność wpływania na zamawiającego,
6) Funkcja „zapytań” w postępowaniu.
IV. Oferta najkorzystniejsza
1)    Analiza oferty przetargowej – poprawianie omyłek,
2)    Wybór oferty najkorzystniejszej – wyniki postępowania,
3)    Zasady definiowania pojęcia oferty najkorzystniejszej,
4)    Porównanie zakresu i charakterystyka terminologii oferty najkorzystniejszej oraz oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
5)    Przykłady – case study ekonomicznie.
V. Podział zamówienia na części, oferty wariantowe dla zamówień w formule licytacji i aukcji elektronicznej
1) art. 32 , art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),
2) art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. ) – oferta wariantowa ,
3) Analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji,
4) Zasady podziału zamówienia, podział nieuprawniony,
5) Wariantowość ofert,
6) Przykłady – case study.
VI. Licytacja i aukcja elektroniczna
1)art. 74 – art. 81 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. ) - licytacja elektroniczna,
2)art.91a- art.91c ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. ) - aukcja elektroniczna,
3) Narzędzia elektroniczne wykorzystywane w systemie zamówień publicznych – dlaczego zamawiajacy nie wykorzystują tej formy przy udzielaniu zamówień ?
4) Znaczenie trybów podstawowych w zamówieniach publicznych – postawa i obowiązki wykonawców,
5) Zalety i ograniczenia narzędzi elektronicznych.
VII. Narzędzia elektroniczne w zamówieniach publicznych
1)    Narzędzia elektroniczne w zamówieniach publicznych
2)    Ogłoszenie
3)    Sprawozdanie roczne
4)    Platformy elektroniczne poświecone zamówieniom publicznym.
VIII. Środki ochrony prawnej
1)    Uprawnienia wykonawców w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej,
2)    Pismo uczestnika postępowania o niezgodności z ustawą w trybie art.181 Pzp,
3)    Środki ochrony prawnej:  odwołanie – okoliczności wniesienia odwołania,
 • formułowanie treści odwołań,
 • odpowiedź na odwołanie,
 • wpis ,
 • przystąpienie do odwołania,
 • rola Krajowej Izby Odwoławczej.
4)Skarga - podmioty uprawnione do wnoszenia skargi,
 • rozstrzyganie skargi.       
IX. Nowelizacje systemu zamówień publicznych – ciąg dalszy procesu implementacji.
X. Zmiany systemu zamówień – wprowadzone nowelizacje.
XI. Podsumowanie warsztatów.

Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

26-28 lutego | Warszawa, Wrocław lub Online
20-22 marca | Kraków, Poznań lub Online
24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

19-20 lutego | Warszawa lub Online
18-19 marca | Kraków, Poznań lub Online
25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

26-27 lutego | Wrocław, Gdańsk, Olsztyn lub Online
21-22 marca | Warszawa, Poznań, Kraków lub Online
22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

29 lutego - 01 marca | Warszawa, Kraków lub Online
18-19 marca | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-26 kwietnia | Warszawa lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

22-23 lutego | Kraków, Poznań lub Online
18-19 marca | Warszawa, Wrocław lub Online
18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk