Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Kompendium wiedzy dla praktyków, możliwość indywidualnych konsultacji.

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Kompendium wiedzy dla praktyków, możliwość indywidualnych konsultacji.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Kompendium wiedzy dla praktyków, możliwość indywidualnych konsultacji". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Grupa docelowa

Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o praktykach, osobach średniozaawansowanych i zaawansowanych w tematyce prawa zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego, jak też Wykonawcy.

Szkolenie zaprojektowane z myślą o:
 • Pracownikach Wydziałów Zamówień Publicznych zatrudnionych w urzędach samorządu terytorialnego i instytucjach rządowych.
 • Pracownikach instytucji publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy).
 • Właścicielach i pracownikach firm i przedsiębiorstw będących Wykonawcami zamówień publicznych, zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych.
Cel szkolenia

 • Głównym celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, która posłuży Uczestnikom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia  obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.
 • Warsztaty stanowią formę dopełnienia, ugruntowania posiadanej przez Uczestników wiedzy w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
 • Program szkolenia ujmuje te zagadnienia, które często stanowią temat dyskusji w kręgu osób praktycznie zajmujących się realizacją procedur przetargowych.
 • Wykładowca skoncentruje się na zagadnieniach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony WUP, UM, NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.
 • Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.
Korzyści dla uczestników

 • Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznać specyfikę pracy osób pracujących w innych organizacjach.
 • Uczestnicy znacznie podwyższą swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu stosowania przepisów w obszarze zamówień publicznych.
 • Szkolenie pozwoli Uczestnikom na dogłębną analizę sytuacji trudnych i nietypowych oraz przedstawienie i omówienie nieprawidłowości występujących w dokumentacji postępowania.
 • Uczestnicy z pomocą wykładowcy zmierzą się z zagadnieniami, budzącymi wątpliwości interpretacyjne, szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony WUP, UM, NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.
Metodologia

Trenerzy

Andrzej Łukaszewicz
Zobacz specjalizację trenerską
Jan Garczyński
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

1.    Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
 • Powitanie uczestników.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń Uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i przebiegu szkolenia.
2.    Wstęp do zamówień publicznych.
3.    Sytuacja wyłączenia stosowania ustawy PZP.
4.    Cztery zasady udzielania zamówień publicznych w myśl ustawy PZP.
5.    Jak wygląda procedura powierzania przez zamawiających przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienie innym podmiotom.
6.    Publikacja ogłoszeń o zamówienia publiczne. Analiza najczęstszych błędów w treści zamówienia.
7.    Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
8.    Wątpliwości i pytania Wykonawcy. Procedury otrzymania odpowiedzi od Zamawiającego.
9.   Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
10.  Odpowiedzialność osoby trzeciej za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
11.  Sposoby obliczania wartości zamówienia każdego z zamawiających podmiotów.      
12.  Sposoby zatwierdzania wyników postępowania.
13.  Udzielanie zamówień w częściach.
14.  Potwierdzenie dysponowania zasobami innych podmiotów – konieczność pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w świetle orzecznictwa.
15.  Wymagania, wykraczające poza ramy ustawy PZP stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
16.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
17.   Proces wyboru oferty.
18.   Otwarcie ofert.
19.   Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
20.   Przykłady: błędnych zaświadczeń urzędowych, błędny wykaz osób, błędy w polisie OC.   
21.   Kryteria oceny ofert.
22.   Odrzucenie oferty.
23.   Wybór najkorzystniejszej oferty.
24.   Praktyczne warsztaty -wybór oferty - praca grupowa, dyskusja.
25.   System ochrony praw wykonawców.
26.   Konsekwencje prawne i dyscyplinarne za naruszenie przepisów dot. Zamówień publicznych.
27. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk