Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zarządzanie projektami Controlling i zarządzanie działem finansowym w praktyce- 3-dniowe interdyscyplinarne warsztaty kompetencyjne w Zakopanem /Hotel Mercure*** z zakwaterowaniem.

Controlling i zarządzanie działem finansowym w praktyce- 3-dniowe interdyscyplinarne warsztaty kompetencyjne w Zakopanem /Hotel Mercure*** z zakwaterowaniem.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Controlling i zarządzanie działem finansowym w praktyce- 3-dniowe interdyscyplinarne warsztaty kompetencyjne w Zakopanem /Hotel Mercure*** z zakwaterowaniem.


mercure3.jpgmercure.JPGmercure5.jpgmercure1.jpg

  Grupa docelowa

Warsztat szkoleniowy jest skierowany do pracowników jednostek administracji publicznej, menedżerów, kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową w przedsiębiorstwach, managerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy/instytucji/organizacji.
Cel szkolenia

Podstawowe cele szkolenia:
-Przedstawienie roli menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie działem finansowym i controllingowym.
-Poznanie skutecznych metod zarządzana działem finansowym i controllingowym.
-Współpraca działów wewnątrz organizacji - czynniki sukcesu wpływające na dobrą współpracę.
-Jak motywować pracowników działów finansowych i podnosić ich zaangażowanie?
-Współpraca działu finansowego z resztą firmy – ocena działu finansowego przez inne działy.
-Jak budżetować, aby osiągnąć zamierzony efekt przy minimalnym nakładzie obciążenia organizacji.
-Zarządzanie ryzykiem, czyli jak zadbać w organizacji o jakość podejmowanych decyzji biznesowych. 
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych będą potrafili:
-Dokonać oceny efektywności zespołu finansowego i controllingowego.
-Wykorzystać praktyczną wiedzę w zakresie użytecznych narzędzi i technik wykorzystywanych w pracy menedżera, coacha lub doradcy biznesowego.
-Poruszać się we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa, współpracować z resztą organizacji, klientem zewnętrznym, motywować pracowników również innych działów oraz wpływać na ich zaangażowanie.
-Wdrożyć efektywny proces budżetowania.
-Zastosować skuteczne mechanizmy zarządzania ryzkiem biznesowym.
-Wykorzystać metody scenariuszowe do realizacji strategicznych celów organizacji.
-Zarządzać wartością dla interesariuszy przedsiębiorstwa.
Metodologia

Trenerzy

dr inż. Martin Daliga
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
II. Rola działu finansowego i controllingowego w przedsiębiorstwie.
 • Cele strategiczne przedsiębiorstwa a rola działu finansowego i controllingowego.
 • Obszary wsparcia działu finansowego i controllingowego dla innych działów            w organizacji.
 • Miejsce działu finansowego i controllingowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa – przegląd różnych rozwiązań.
III. Kluczowe obszary wsparcia działu finansowego i controllingowego.
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie zapasami – przegląd metod prognostycznych.
 • Zarządzanie należnościami.
 • Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi.
 • Doradztwo biznesowe dla Działów Marketingu i Sprzedaży w kreowaniu rentowanych produktów i usług.
IV. Nadzór w projektach, czyli jak zapewnić właściwy proces zarządzania inwestycjami zgodny ze strategią przedsiębiorstwa. 
 • Proces planowania i organizacji inwestycji:
 • Portfel inicjatyw strategicznych oraz ich analiza.
 • Opracowanie projektów inwestycyjnych – przegląd metod i technik.
 • Kontrola i nadzór realizacji projektów.
 • Ocena efektywności projektów i ocena uzyskanych korzyści.
 • Przegląd błędów popełnianych w procesie planowania.
 • Nadzór projektów inwestycyjnych - obiektywna ocena stanu realizacji przedsięwzięć.
 • Monitorowanie uzyskiwanych korzyści – główne problemy wdrożeniowe.  
V. NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ŁADEM ORGANIZACJNYM.
 • Przegląd brytyjskich metodyk budowania ładu zarządzania organizacją:
 • Metodyka zarządzania wartością organizacji – MoV (ang. Management of Value).
 • Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R (ang. Management of Risk).
 • Metodyka zarządzania portfelem (ang. Management of Portfolios).
 • Metodyka zarządzania programami (ang. Management Successful Programmes).
 • Metodyka zarządzania projektami – PRINCE2.
VI. PRZEGLĄD STANDARDÓW AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
 • Przykłady międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem:
 • Standard FERMA (Federation of European Risk Management Associations).
 • Standard zarządzania ryzykiem organizacyjnym COSO II (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
 • Standard ISO 31000. 
VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BIZNESOWYM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
 • Definicja ryzyka.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
 • Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
 • Hierarchizacja ryzyka.
 • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
 • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
 • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
VIII. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BIZNESOWYM.
 • Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
 • Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
 • Brainstorming - burza mózgów.
 • Technika delficka.
 • Porównania analogii.
 • Metoda Crawforda.
 • Analiza drzew decyzyjnych. 
 • Metody scenariuszowe.
 • Lista zagrożeń.
 • Mapa zakłóceń.
 • Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka dla całej organizacji. 
IX. RYZYKA W ZARZĄDZANIU I KONTROLI.
 • Czynniki ryzyka w kontroli.
 • Kontrola menedżerska.
 • Ryzyka menedżerskie.
X. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIOSRTWA DLA INTERESARIUSZY.
 • Grupy interesów a wartość dla właścicieli, akcjonariuszy. 
 • Przegląd czynników kształtujących wartość.
 • Systemy zarządzania ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy.
 • Zarządzanie wartością zgodnie z metodyką MoV (ang. Management of Value).
XI. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
 • Podsumowanie wiedzy i zrealizowanych celów warsztatów.
 • Omówienie literatury.
 • Uroczyste wręczenie certyfikatów.
 • Zakończenie szkolenia. 
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk