Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Prawo Zamówień Publicznych - dokumentowanie procedur przetargowych - 2-dniowe warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje. Wybitny trener-praktyk!

Prawo Zamówień Publicznych - dokumentowanie procedur przetargowych - 2-dniowe warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje. Wybitny trener-praktyk!


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Prawo Zamówień Publicznych  - dokumentowanie procedur przetargowych  - 2-dniowe warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje. Wybitny trener-praktyk!  Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 

Grupa docelowa

 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat dokumentowania procedur przetargowych.
Cel szkolenia

 • Uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności stosowania przepisów dot. zamówień publicznych w procesie wydatkowania środków publicznych.
 • Aspekt praktyczny zajęć.
 • Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
 • Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych i pozwala pracownikom instytucji publicznych, firm i przedsiębiorstw na prawidłowe działanie w obszarze dokumentacji procesów przetargowych.
Korzyści dla uczestników

 • Prawidłowość stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w praktyce.
 • Uniknięcie błędów, które mogą narażać na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
 • Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Metodologia

Trenerzy

Andrzej Łukaszewicz
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

1. Omówienie obowiązujących aktów prawnych w zakresie dokumentowania postępowań – zastosowanie w praktyce:
- ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
- akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień Publicznych,

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - aspekt praktyczny:
- Dokumentowanie zamówień podprogowych , monitoring zamówień , zasady sumowania zakupów, regulamin udzielania zamówień, e-katalgi ,
-Obliczanie wartości zamówienia: zasady ogólne, określenie sposobu obliczania wartości z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu zamówienia, usługi i dostawy okresowe, roboty budowlane
-Opis przedmiotu zamówienia: zasady tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
-Tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień: zawartość SIWZ, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy, wadium, termin związania ofertą, kryteria oceny ofert – wprowadzenie drugiego kryterium lub załącznik do protokołu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

3. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych:
-rodzaje ogłoszeń w zamówieniach publicznych,
-zasady przesyłania i publikacji ogłoszeń,
-treść ogłoszeń,
-zmiana treści ogłoszeń – zakres zmian.

4. Tryby udzielania zamówień publicznych:
-wybór trybu postępowania i jego uzasadnienie,
-etapy prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania – obowiązki dokumentacyjne.
- dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o obowiązujące akty prawne - protokoły postępowania dla poszczególnych trybów

5. Wybór oferty najkorzystniejszej:
- rola i kompetencje komisji przetargowej, regulamin komisji przetargowej,
-wybór oferty najkorzystniejszej – zasady i przesłanki wyboru oferty najkorzystniejszej,
-badanie ofert, wykluczenie, poprawki omyłek,
-wezwanie do uzupełnienia dokumentacji,

6. Umowy w zamówieniach publicznych:
-zawieranie umów w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w kontekście Kodeksu Cywilnego: formy umów -zasada pisemności, rodzaje i treści umów – podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych,
-określanie warunków umowy zabezpieczających interes prawny stron,
- umowy w robotach budowlanych
- najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów.

7. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych:

-co zrobić z wniesionym odwołaniem ,
-co zrobić z pismem złożonym w trybie art.181 Pzp.
- czy pracownik jednostki może występować przed Krajową Izba Odwoławczą?

8. Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych:
-cel i zakres sprawozdania rocznego ,
- jakie wydatki ująć w sprawozdaniu rocznym
- zasady przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

9. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
29-30 stycznia | Warszawa lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
29-31 stycznia | Gdańsk, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
26-26 stycznia | Gdańsk lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
29-30 stycznia | Kraków, Poznań, Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online
29-30 stycznia | Wrocław lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online
22-23 stycznia | Poznań lub Online
29-30 lutego | Warszawa, Kraków lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

21 listopada do 24 listopada 2023 | Zakopane lub Online
16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
25-26 stycznia | Warszawa lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk