Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia księgowość / rachunkowość / podatki Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - praktyczne warsztaty komputerowe.

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - praktyczne warsztaty komputerowe.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach praktycznych, które pozwolą Państwu na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu POKL. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 
 
alt
Grupa docelowa

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania i kontroli projektów unijnych.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat rozliczania i kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wskazanie najczęstszych problemów kontrolera i błędów popełnianych przez
beneficjentów, a także przekazanie cennych wskazówek pomocnych w prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
*w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;
*w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
*w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji.
Metodologia

Trenerzy

Arleta Jaśniewicz
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

Dzień I

1.Ogólne zasady rozliczania projektów POKL.
2.Wymogi w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego.
Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
Odrębny system księgowy.
Odrębny kod księgowy.
Zmiany w polityce rachunkowości.
Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.
3.Zasady konstruowania i rozliczania budżetu POKL.
Koszty bezpośrednie.
Koszty pośrednie.
4.Dokonywanie zmian w budżecie projektu.
Zmiany wymagające aneksu do umowy.
Zmiany nie wymagające aneksu do umowy.
5.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.
Koszty zarządzania projektem.
Koszty wynagrodzenia personelu.
Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów wynagrodzenia pracowników w projekcie.
Koszty usług zleconych.
Koszty związane z cross-financingiem.
Rozliczanie wkładu niepieniężnego.
Rzeczowego.
Amortyzacji.
Świadczeń wolontariuszy.
6.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów pośrednich.
Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów pośrednich w projekcie.
7.Zasady wypełniania wniosku o płatność.
Omówienie poszczególnych elementów wniosku o płatność.
Ćwiczenie praktyczne – określanie finansowego postępu w realizacji projektu.    
8.Zasady funkcjonowania Generatora Wniosków Płatniczych.
Wypełnianie wniosku.
Zapisywanie wniosku.
Tworzenie plików PDF.
9.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku.


Dzień II

1.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku (Cd).
2.Warsztaty – Prezentacja i omówienie wyników pracy w grupach.
3.Dyskusja moderowana  - błędy i trudności w pracy generatora wniosków płatniczych.
4.Procedura weryfikacji wniosku o płatność.
Okresowe wnioski o płatność.
Końcowe rozliczenie projektu.
Rozliczanie nieprawidłowości i korekt.
5.Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.
6.Kontrola projektów.
Rodzaje kontroli.
Przebieg kontroli.
Informacja pokontrolna.
7.Podsumowanie warsztatów szkoleniowych, wnioski końcowe.

Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk