Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Artykuły Zarządzanie cyklem projektu - PCM (Project Cycle Management)

Zarządzanie cyklem projektu - PCM (Project Cycle Management)

Zarządzanie cyklem projektu - PCM (Project Cycle Management)

Project Cycle Management (PCM) lub przekładając na języki polski Zarządzanie Cyklem Projektu (ZCP) stanowi system zarządzania projektami. Powstał na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć.
Historia nauki o zarządzaniu projektami liczy sobie zaledwie 50 lat. Prekursorami metody są Amerykanie, którzy w latach 60. doszli do wniosku, że przyszłość należy do myślenia i działania zadaniowego. Program zaczęto wdrażać w przedsiębiorstwach, w których modyfikowano dotychczasowe struktury organizacyjne. Budowano tzw. strukturę macierzową, w której to wyodrębniono zespoły projektowe. Pierwszym większym programem w oparciu o system PCM to Program Apollo dot. serii amerykańskich lotów kosmicznych z udziałem ludzi. Od 1992 roku Komisja Europejska zaczęła pracę nad wypracowaniem własnej metody zarządzania projektami. Od tego momentu PCM stał się jedynym oficjalnym metodą zarządzania projektami przy wsparciu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

PCM polega w głównej mierze na dokładnym sprecyzowaniu celów, zadań i oczekiwanych efektów projektu, nie zapominając jednocześnie o minimalizacji ryzyka niepowodzenia przygotowywanego przedsięwzięcia. PCM ma w założeniu dostarczyć niezbędne narzędzia do wykonania projektu w określonym czasie, przy zachowaniu planowanego budżetu oraz osiągnięciu zakładanych rezultatów.
Project Cycle Management kładzie nacisk głównie na zagwarantowanie, że projekt w pełni spełni oczekiwania strony finansującej projekt. Unia Europejska w swoich założeniach nazywa ten proces „zintegrowanym podejściem” do zarządzania cyklem życia projektu.

5 faz cyklu życia projektu wg PCM:

1. Programowanie – ustalenia pomiędzy Unią Europejską a krajami Dokumentu Strategii Krajowej.
2. Identyfikacja – rozpoznanie projektów odpowiadających strategii.
3. Formułowanie – potwierdzenie zdolności do realizacji, wraz z przygotowaniem poszczególnych etapów projektu.
4. Wdrożenie – złożenie efektów założonych celów za pomocą dostępnych zasobów, nadzór (monitoring) oraz składanie raportów postępów.
5. Ocena i audyt – ocena działań będących w kompetencjach innej strony, wyrażanie wniosków dla użytkowników ocenianej czynności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych metodologii PCM:

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management - PCM.

Informacje na temat najbliższych edycji szkolenia: HARMONOGRAM SZKOLEŃ PCM

Zapraszamy!
[red. Michał Piszczyk]
 ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł