Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Niniejszym informujemy, że szkolenia stacjonarne organizujemy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, ale ostateczna decyzja o realizacji poszczególnych terminów zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszonych uczestników.

Jako alternatywę realizujemy szkolenia w formie online.
Zapytaj o szczegóły: info@szkolenia-semper.pl 508 393 926
KALENDARZ SZKOLEŃ
Organizacja szkoleń Semper Artykuły Zarządzanie cyklem projektu - PCM (Project Cycle Management)

Zarządzanie cyklem projektu - PCM (Project Cycle Management)

Zarządzanie cyklem projektu - PCM (Project Cycle Management)

Project Cycle Management (PCM) lub przekładając na języki polski Zarządzanie Cyklem Projektu (ZCP) stanowi system zarządzania projektami. Powstał na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć.
Historia nauki o zarządzaniu projektami liczy sobie zaledwie 50 lat. Prekursorami metody są Amerykanie, którzy w latach 60. doszli do wniosku, że przyszłość należy do myślenia i działania zadaniowego. Program zaczęto wdrażać w przedsiębiorstwach, w których modyfikowano dotychczasowe struktury organizacyjne. Budowano tzw. strukturę macierzową, w której to wyodrębniono zespoły projektowe. Pierwszym większym programem w oparciu o system PCM to Program Apollo dot. serii amerykańskich lotów kosmicznych z udziałem ludzi. Od 1992 roku Komisja Europejska zaczęła pracę nad wypracowaniem własnej metody zarządzania projektami. Od tego momentu PCM stał się jedynym oficjalnym metodą zarządzania projektami przy wsparciu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

PCM polega w głównej mierze na dokładnym sprecyzowaniu celów, zadań i oczekiwanych efektów projektu, nie zapominając jednocześnie o minimalizacji ryzyka niepowodzenia przygotowywanego przedsięwzięcia. PCM ma w założeniu dostarczyć niezbędne narzędzia do wykonania projektu w określonym czasie, przy zachowaniu planowanego budżetu oraz osiągnięciu zakładanych rezultatów.
Project Cycle Management kładzie nacisk głównie na zagwarantowanie, że projekt w pełni spełni oczekiwania strony finansującej projekt. Unia Europejska w swoich założeniach nazywa ten proces „zintegrowanym podejściem” do zarządzania cyklem życia projektu.

5 faz cyklu życia projektu wg PCM:

1. Programowanie – ustalenia pomiędzy Unią Europejską a krajami Dokumentu Strategii Krajowej.
2. Identyfikacja – rozpoznanie projektów odpowiadających strategii.
3. Formułowanie – potwierdzenie zdolności do realizacji, wraz z przygotowaniem poszczególnych etapów projektu.
4. Wdrożenie – złożenie efektów założonych celów za pomocą dostępnych zasobów, nadzór (monitoring) oraz składanie raportów postępów.
5. Ocena i audyt – ocena działań będących w kompetencjach innej strony, wyrażanie wniosków dla użytkowników ocenianej czynności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych metodologii PCM:

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management - PCM.

Informacje na temat najbliższych edycji szkolenia: HARMONOGRAM SZKOLEŃ PCM

Zapraszamy!
[red. Michał Piszczyk]
 


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 października | Poznań i Online
19-21 października | Warszawa i Online
26-28 października | Gdańsk i Online

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
28-29 listopada | Warszawa i Online
17-18 grudnia | Wrocław i Online


Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

17-18 października | Poznań i Online
17-18 października | Warszawa i Online
17-18 listopada | Gdańsk i Online


Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
14-15 listopada | Warszawa i Online
01-02 grudnia | Warszawa i Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

17-18 października | Wrocław i Kraków i Online
17-18 listopada Poznań i Online
01-02 grudnia Gdańsk i Online

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2022 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł
KFS
szkolenia dofinansowane
Szkolenia w języku angielskim