Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Tryby udzielania zamówień publicznych

Tryby udzielania zamówień publicznych

Istnieje osiem podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. Wybór konkretnego zależy przede wszystkim od okoliczności, w jakich będzie zastosowany, bowiem każdy z nich posiada inne wymagania odnośnie sposobu przeprowadzania postępowania.

Po ustaleniu zamówienia, zleceniodawca musi wyznaczyć jego wartość, a także szczegółowe warunki postępowania. Jeśli spotka się z sytuacjami wątpliwymi, co do których nie będzie przekonany w stu procentach, powinien skorzystać z pomocy prawnika. Takich problemów mieć nie będą podmioty, które ukończyły szkolenie z zamówień publicznych, przygotowujące do przetargu, a także innych form.

Podstawowe tryby postępowań

Tryby postępowań o zamówienia publiczne możemy podzielić na dwa zbiory – podstawowe oraz pozostałe. Do tych pierwszych należą:

  • przetarg nieograniczony – w przetargu nieograniczonym, swoją ofertę może złożyć każdy zainteresowany wykonawstwem,

  • przetarg ograniczony – w przypadku przetargu ograniczonego, zainteresowani wykonawcy składają wniosek o dopuszczenie do udziału, spośród których jedynie część, po otrzymaniu zaproszenia, może złożyć ofertę.

Podstawowe tryby postępowań, w porównaniu z pozostałymi, obarczone są największymi wymaganiami proceduralnymi. Z drugiej jednak strony uznaje się je za bezpieczne, gdyż można z nich skorzystać praktycznie w każdym przypadku.

Tryby dodatkowe

Przetarg nieograniczony i ograniczony, może być wykorzystany w każdym przypadku. Inaczej sytuacja wygląda z pozostałymi trybami. Poznajmy je:

  • negocjacje z ogłoszeniem – pierwszym krokiem tego trybu jest publiczne podanie do wiadomości informacji o zamówieniu. W następnym, zamawiający wzywa zaakceptowanych wykonawców do składania ofert wstępnych, pozbawionych wyceny. Dopiero na końcu składane są pełne oferty,

  • negocjacje bez ogłoszenia – w tym trybie zamawiający rozpoczyna procedurę od negocjacji warunków umowy z wybranymi wykonawcami, by finalnie zaprosić ich do składania ofert,

  • dialog konkurencyjny – pierwszym krokiem w przypadku dialogu konkurencyjnego jest publiczne ogłoszenie, następnie następuje dialog na linii zamawiający-wykonawcy, by na końcu przyjrzeć się ich ofertom,

  • zamówienia z wolnej ręki - w tym przypadku zamawiający przyjmuje ofertę po negocjacjach jedynie z jednym wykonawcą,

  • zapytanie o cenę – w tym trybie zamawiający rozpoczyna procedurę od wysłania zapytań o cenę za wykonanie zlecenia do wybranych wykonawców, a następnie zaprasza ich do składania ofert,

  • licytacja elektroniczna – jak nazwa wskazuje, licytacja elektroniczna przebiega z wykorzystaniem bezpośredniego połączenia ze stroną internetową, na której wykonawcy składają swoje oferty, które automatycznie zostają klasyfikowane wedle przyjętych wymagań.
ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

20-21 marca | Warszawa i Online
17-18 kwietnia | Poznań i Online
15-16 maja | Wrocław i Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

16-17 marca | Gdańsk i Online
20-21 kwietnia | Wrocław i Online
18-19 maja | Warszawa i Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł