Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Niniejszym informujemy, że szkolenia stacjonarne organizujemy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, ale ostateczna decyzja o realizacji poszczególnych terminów zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszonych uczestników.

Jako alternatywę realizujemy szkolenia w formie online.
Zapytaj o szczegóły: info@szkolenia-semper.pl 508 393 926
KALENDARZ SZKOLEŃ
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Jak ubiegać się o zamówienie publiczne?

Jak ubiegać się o zamówienie publiczne?

Proces ubiegania się o realizację zamówienia publicznego podzielić można na kilka etapów. Wśród nich wyróżnić należy dwa najważniejsze - złożenie zamówienia do składania ofert przez zamawiającego oraz złożenie wniosku przez wykonawcę.

Poniżej przedstawimy, jak wygląda procedura ubiegania się o zamówienie publiczne, składanie wniosku i wybór konkretnej oferty. Trzeba mieć jednak świadomość, że dopiero zaliczone szkolenie z prawa zamówień publicznych dostarczy wszelkich niezbędnych informacji o jego przebiegu.

Wniosek wykonawcy

W pierwszym etapie, wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Następnie, zgłoszenie jest weryfikowane, uwzględniając zakres spełniania warunków udziału w przetargu lub innej formie rozstrzygania. Od typu zamówienia zależeć będzie dalsze postępowanie, np. w przypadku najpopularniejszej formy, czyli przetargu ograniczonego, zamawiający zaprasza do składania ofert.

Złożony przez wykonawcę wniosek, powinien zawierać oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymogów względem zlecenia. Ponadto, jeśli zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zamówienia, należy je dostarczyć w wymaganej formie wraz z wnioskiem.

Składanie ofert

Kolejny etap, składanie ofert, zależne jest od wyboru trybu udzielania zamówień publicznych. W zależności od wyboru, ustalana jest konkurencja na zasadzie ilościowej.

W przypadku przetargu ograniczonego będzie to minimum 5, lecz nie więcej niż 20 oferentów. Przy negocjacjach z ogłoszeniem, konkurencja nie może być mniejsza niż 3, natomiast jeśli zamówienie dotyczy robotów budowlanych i jego wartość przekracza lub jest równa 20 mln euro, a na dostawy lub usługi 10 mln euro, wówczas graniczną ilością jest 5. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku dialogu konkurencyjnego, natomiast przy okazji licytacji elektronicznej zaprasza się do udziału wszystkich, którzy spełniają warunki.

W przypadku przekroczenia wartości granicznej, konkurencja wybierana jest na podstawie listy rankingowej. Ta sporządzana jest w oparciu o oceny przyznawane za spełnianie kryteriów. Natomiast jeśli liczba wykonawców jest mniejsza, zamawiający zaprasza wszystkich, którzy spełnili warunki podane w treści zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Należy pamiętać, że moment otwarcia ofert jest jawny i następuje bezpośrednio po ustalonym terminie. Przed tymczasem, obowiązuje absolutny zakaz zapoznawania się z zawartością zgłoszeń.

W momencie zapoznania się ze wszystkimi ofertami, następuje wybór najkorzystniejszej. Ten dokonywany jest w oparciu o kryteria ustalone z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najczęściej ostateczny wynik zależy od ceny albo od ceny i innych aspektów, takich jak jakość, funkcjonalność, koszty eksploatacji i inne. Po dokonaniu wyboru, wykonawca ma prawo wnieść protest w ciągu 7 dniu od otrzymania informacji o zwycięzcy.Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 października | Poznań i Online
19-21 października | Warszawa i Online
26-28 października | Gdańsk i Online

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
28-29 listopada | Warszawa i Online
17-18 grudnia | Wrocław i Online


Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

17-18 października | Poznań i Online
17-18 października | Warszawa i Online
17-18 listopada | Gdańsk i Online


Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
14-15 listopada | Warszawa i Online
01-02 grudnia | Warszawa i Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

17-18 października | Wrocław i Kraków i Online
17-18 listopada Poznań i Online
01-02 grudnia Gdańsk i Online

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2022 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł
KFS
szkolenia dofinansowane
Szkolenia w języku angielskim