Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Kto może ubiegać się o zamówienie publiczne?

Kto może ubiegać się o zamówienie publiczne?

Zamówienia publiczne, czyli umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub prace budowlane, skierowane są do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Aby zostać wykonawcą, należy wciąż udział w przetargu, który jest najczęstszą formą rozstrzygającą i przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

Chcąc zostać wykonawcą zamówienia publicznego, należy pasować jako podmiot do formy zlecenia oraz posiadać stosowną wiedzę w temacie, którą zapewni np. szkolenie z zamówień publicznych. W ten sposób można poznać założenia, które potencjalny wykonawca powinien spełniać oraz podstawy do wykluczenia z udziału w przetargu.

Wymagania względem wykonawcy

Wykonawca, chcąc wystartować w przetargu na zamówienie publiczne, powinien:

  • posiadać uprawnienia do wykonania zlecenia; w niektórych przypadkach istnieje konieczność przedstawienia zaświadczeń o posiadanych umiejętnościach i zdolnościach,

  • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówienia publicznego oraz dysponować potencjałem technicznym do realizacji zlecenia,

  • być zdolnym do realizacji zadania publicznego pod względem finansowym,

  • nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Jeśli podmiot nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, może wspólnie z innym wykonawcą złożyć ofertę zbiorową. W takiej sytuacji niezbędne będzie wytypowanie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu oraz podczas ewentualnego zawarcia umowy.

Wykluczenia z postępowania

Jeśli podmiot nie spełnia warunków przedstawionych powyżej, może zostać wykluczony z postępowania. Ponadto, istnieją dodatkowe czynniki, które są podstawą do wykluczenia wykonawców. Będą to między innymi:

  • podmioty, które w trakcie ostatnich 3 lat, z własnej winy, nie wykonały zamówienia lub zrobiły to nienależycie, a szkoda wyrządzona w następstwie nie została naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

  • podmioty, w stosunku do których otwarto likwidację lub upadłość,

  • podmioty zalegające z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

  • wykonawcy, których członkowie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością,

  • podmioty zbiorowe, które mają sądowy zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
29-30 stycznia | Warszawa lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
29-31 stycznia | Gdańsk, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
26-26 stycznia | Gdańsk lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
29-30 stycznia | Kraków, Poznań, Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online
29-30 stycznia | Wrocław lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online
22-23 stycznia | Poznań lub Online
29-30 lutego | Warszawa, Kraków lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

21 listopada do 24 listopada 2023 | Zakopane lub Online
16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
25-26 stycznia | Warszawa lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł