Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Kto może ubiegać się o zamówienie publiczne?

Kto może ubiegać się o zamówienie publiczne?

Zamówienia publiczne, czyli umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub prace budowlane, skierowane są do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Aby zostać wykonawcą, należy wciąż udział w przetargu, który jest najczęstszą formą rozstrzygającą i przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

Chcąc zostać wykonawcą zamówienia publicznego, należy pasować jako podmiot do formy zlecenia oraz posiadać stosowną wiedzę w temacie, którą zapewni np. szkolenie z zamówień publicznych. W ten sposób można poznać założenia, które potencjalny wykonawca powinien spełniać oraz podstawy do wykluczenia z udziału w przetargu.

Wymagania względem wykonawcy

Wykonawca, chcąc wystartować w przetargu na zamówienie publiczne, powinien:

  • posiadać uprawnienia do wykonania zlecenia; w niektórych przypadkach istnieje konieczność przedstawienia zaświadczeń o posiadanych umiejętnościach i zdolnościach,

  • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówienia publicznego oraz dysponować potencjałem technicznym do realizacji zlecenia,

  • być zdolnym do realizacji zadania publicznego pod względem finansowym,

  • nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Jeśli podmiot nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, może wspólnie z innym wykonawcą złożyć ofertę zbiorową. W takiej sytuacji niezbędne będzie wytypowanie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu oraz podczas ewentualnego zawarcia umowy.

Wykluczenia z postępowania

Jeśli podmiot nie spełnia warunków przedstawionych powyżej, może zostać wykluczony z postępowania. Ponadto, istnieją dodatkowe czynniki, które są podstawą do wykluczenia wykonawców. Będą to między innymi:

  • podmioty, które w trakcie ostatnich 3 lat, z własnej winy, nie wykonały zamówienia lub zrobiły to nienależycie, a szkoda wyrządzona w następstwie nie została naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

  • podmioty, w stosunku do których otwarto likwidację lub upadłość,

  • podmioty zalegające z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

  • wykonawcy, których członkowie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością,

  • podmioty zbiorowe, które mają sądowy zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

26-28 czerwca Warszawa i Online
08-07 lipca | Kraków i Online
28-30 sierpnia | Warszawa, Wrocław lub online

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

12-13 czerwca Gdańsk i Online
13-14 lipca | Warszawa i Online
30-31 sierpnia | Poznań lub online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

19-20 czerwca | Poznań i Online
24-25 lipca | Wrocław i Online
28-29 sierpnia | Kraków, Poznań lub online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

12-13 czerwca | Poznań i Online
03-04 lipca | Warszawa i Online
28-29 sierpnia | Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł