Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Czym są zamówienia publiczne?

Czym są zamówienia publiczne?

Praktycznie każdy słyszał, mało kto potrafi jasno wyjaśnić. Zamówienia publiczne, termin często używany w branży ekonomicznej, jest jasny dla ludzi "siedzących" w temacie, jednak dla przeciętnego Kowalskiego wciąż stanowi niemałą zagadkę. Czym zatem są zamówienia publiczne i kto może się nimi zainteresować?

W najprostszym ujęciu, za zamówienia publiczne uznajemy zakupy, za które płacimy ze środków publicznych. Spotkamy się z nimi niemal w każdej dziedzinie życia gospodarczego. Jeśli chodzi o dokładne regulacje, znajdziemy je w specjalnej ustawie – Prawie zamówień publicznych. Według niej, zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Ich przedmiotem jest zazwyczaj usługa, dostawa lub roboty budowlane. Może być to na przykład zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do szpitala czy zamówienie remontu drogi krajowej.

Kto jest zamawiający? Kto jest wykonawcą?

Zgodnie z ustawą, zamawiającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Najczęściej w roli zamawiającego występują gminy, powiaty, samorządy, szkoły, publiczne zakłady opieki medycznej, ale również Policja, Straż Pożarna, Wojsko itp. oraz instytucje prawa publicznego, np. PKP.

W roli wykonawcy może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez zdolności osoby prawnej, która złożyła ofertę z tytułu zamówienia publicznego lub zawarła umowę w jego sprawie. Wykonawcą jest zatem podmiot dopiero ubiegający się o zamówienie publiczne oraz oferent.

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publicznej mają spory wpływ na gospodarkę państwa. Stanowiąc 8-12 procent wydatków Produktu Krajowego Brutto, są niezwykle istotne dla rynku. Dlatego też niezbędna jest ochrona konkurencji – za wszelkie regulacje odpowiada Prawo zamówień publicznych.

W związku z potrzebą dopuszczenia do udziału w zamówieniu publicznym jak największej liczby oferentów, niezbędne są stosowne procedury wydatkowania pieniędzy. Osobom pragnącym wystartować w przetargu lub innej formie ubiegania się o środki, poleca się szkolenie z prawa zamówień publicznych, które pozwoli poznać wszelkie zawiłości i kruczki ustawy.

Ubiegając się o realizację zamówienia publicznego, należy być przygotowanym do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który jest najpopularniejszą formą wyłaniania wykonawcy. Statystycznie, w naszym kraju, organizuje się około 200 tysięcy przetargów rocznie.
ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł