Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji

Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji

Optymalizacja pracy jest kluczowym elementem w każdej organizacji. Dzięki niej można usprawnić działania jednostki i ukierunkować ją na osiąganie precyzyjnie wyznaczonych celów. Istotnym czynnikiem, mającym niebagatelny wpływ na końcowy rezultat jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu. Pomaga on zdiagnozować przydatność aktualnych procedur i udoskonalić je poprzez stopniową eliminacje lub modyfikacje. Bez wcześniejszego przygotowania merytorycznego przeprowadzanie takiej analizy może być obarczone szeregiem elementarnych błędów. Jak się przed nimi ustrzec?

Audyt - podstawowe wartości

Audyt wewnętrzny to działalność niezależna i bezstronna, której celem jest polepszenie funkcjonowania danej organizacji. Opiera się on na obiektywnej ocenie szeregu istniejących procesów między innymi takich jak zarządzanie ryzykiem. Warto podkreślić, że działania te opierają się na:

  • Zasadach ogólnych, które mają zastosowanie w zawodzie audytora oraz podczas praktyk audytu wewnętrznego
  • Regułach postępowania, opisujących normy zachowań wymagane podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych

Zasady ogólne a reguły postępowania

Wśród fundamentalnych zasad jakimi powinni kierować się audytorzy wewnętrzni jest zasada prawości. Wymusza ona uczciwe, staranne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań oraz narzuca obowiązek postępowania zgodnie z literą prawa i zasadami etyki zawodowej.

Kolejną zasadą jest obiektywizm. Od osób przeprowadzających audyt oczekuje się prowadzenia takich działań, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do ich bezstronności. Należy wystrzegać się wszystkich relacji, które mogą być sprzeczne z interesami danej organizacji.

Następna zasada to poufność. Audytorzy wewnętrzni zobowiązani są do rozważnego wykorzystywania i chronienia informacji pozyskanych z tytułu pełnionych obowiązków. Zabrania się wykorzystywania ich dla uzyskania prywatnej korzyści lub w inny sposób, który przyniósłby szkodę wyznaczonym celom organizacji.

Ostatnią, równie ważną zasadą jest kompetencyjność. Każdy audytor zobowiązany jest do podejmowania tylko takich działań, które jest w stanie przeprowadzić w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Norma ta narzuca obowiązek stałego podnoszenia swoich kompetencji!

Podnieś swoje umiejętności

Jeśli pracujecie Państwo jako audytorzy wewnętrzni lub wspieracie działania audytowe w charakterze specjalistów to warto rozważyć uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach. Systematyczne podnoszenie umiejętności to w końcu jedna z fundamentalnych zasad, której nie można pominąć!




ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

20-21 marca | Warszawa i Online
17-18 kwietnia | Poznań i Online
15-16 maja | Wrocław i Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

16-17 marca | Gdańsk i Online
20-21 kwietnia | Wrocław i Online
18-19 maja | Warszawa i Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł