Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji

Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji

Optymalizacja pracy jest kluczowym elementem w każdej organizacji. Dzięki niej można usprawnić działania jednostki i ukierunkować ją na osiąganie precyzyjnie wyznaczonych celów. Istotnym czynnikiem, mającym niebagatelny wpływ na końcowy rezultat jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu. Pomaga on zdiagnozować przydatność aktualnych procedur i udoskonalić je poprzez stopniową eliminacje lub modyfikacje. Bez wcześniejszego przygotowania merytorycznego przeprowadzanie takiej analizy może być obarczone szeregiem elementarnych błędów. Jak się przed nimi ustrzec?

Audyt - podstawowe wartości

Audyt wewnętrzny to działalność niezależna i bezstronna, której celem jest polepszenie funkcjonowania danej organizacji. Opiera się on na obiektywnej ocenie szeregu istniejących procesów między innymi takich jak zarządzanie ryzykiem. Warto podkreślić, że działania te opierają się na:

  • Zasadach ogólnych, które mają zastosowanie w zawodzie audytora oraz podczas praktyk audytu wewnętrznego
  • Regułach postępowania, opisujących normy zachowań wymagane podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych

Zasady ogólne a reguły postępowania

Wśród fundamentalnych zasad jakimi powinni kierować się audytorzy wewnętrzni jest zasada prawości. Wymusza ona uczciwe, staranne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań oraz narzuca obowiązek postępowania zgodnie z literą prawa i zasadami etyki zawodowej.

Kolejną zasadą jest obiektywizm. Od osób przeprowadzających audyt oczekuje się prowadzenia takich działań, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do ich bezstronności. Należy wystrzegać się wszystkich relacji, które mogą być sprzeczne z interesami danej organizacji.

Następna zasada to poufność. Audytorzy wewnętrzni zobowiązani są do rozważnego wykorzystywania i chronienia informacji pozyskanych z tytułu pełnionych obowiązków. Zabrania się wykorzystywania ich dla uzyskania prywatnej korzyści lub w inny sposób, który przyniósłby szkodę wyznaczonym celom organizacji.

Ostatnią, równie ważną zasadą jest kompetencyjność. Każdy audytor zobowiązany jest do podejmowania tylko takich działań, które jest w stanie przeprowadzić w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Norma ta narzuca obowiązek stałego podnoszenia swoich kompetencji!

Podnieś swoje umiejętności

Jeśli pracujecie Państwo jako audytorzy wewnętrzni lub wspieracie działania audytowe w charakterze specjalistów to warto rozważyć uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach. Systematyczne podnoszenie umiejętności to w końcu jedna z fundamentalnych zasad, której nie można pominąć!
ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
20-22 maja | Kraków, Poznań lub Online
10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
23-24 maja | Warszawa, Gdańsk lub Online
13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

29-30 kwietnia | Kraków lub Online
27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

25-26 kwietnia | Warszawa lub Online
27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł