Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Niniejszym informujemy, że szkolenia stacjonarne organizujemy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, ale ostateczna decyzja o realizacji poszczególnych terminów zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszonych uczestników.

Jako alternatywę realizujemy szkolenia w formie online.
Zapytaj o szczegóły: info@szkolenia-semper.pl 508 393 926
KALENDARZ SZKOLEŃ
Organizacja szkoleń Semper Aktualności Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji

Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji

Optymalizacja pracy jest kluczowym elementem w każdej organizacji. Dzięki niej można usprawnić działania jednostki i ukierunkować ją na osiąganie precyzyjnie wyznaczonych celów. Istotnym czynnikiem, mającym niebagatelny wpływ na końcowy rezultat jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu. Pomaga on zdiagnozować przydatność aktualnych procedur i udoskonalić je poprzez stopniową eliminacje lub modyfikacje. Bez wcześniejszego przygotowania merytorycznego przeprowadzanie takiej analizy może być obarczone szeregiem elementarnych błędów. Jak się przed nimi ustrzec?

Audyt - podstawowe wartości

Audyt wewnętrzny to działalność niezależna i bezstronna, której celem jest polepszenie funkcjonowania danej organizacji. Opiera się on na obiektywnej ocenie szeregu istniejących procesów między innymi takich jak zarządzanie ryzykiem. Warto podkreślić, że działania te opierają się na:

  • Zasadach ogólnych, które mają zastosowanie w zawodzie audytora oraz podczas praktyk audytu wewnętrznego
  • Regułach postępowania, opisujących normy zachowań wymagane podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych

Zasady ogólne a reguły postępowania

Wśród fundamentalnych zasad jakimi powinni kierować się audytorzy wewnętrzni jest zasada prawości. Wymusza ona uczciwe, staranne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań oraz narzuca obowiązek postępowania zgodnie z literą prawa i zasadami etyki zawodowej.

Kolejną zasadą jest obiektywizm. Od osób przeprowadzających audyt oczekuje się prowadzenia takich działań, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do ich bezstronności. Należy wystrzegać się wszystkich relacji, które mogą być sprzeczne z interesami danej organizacji.

Następna zasada to poufność. Audytorzy wewnętrzni zobowiązani są do rozważnego wykorzystywania i chronienia informacji pozyskanych z tytułu pełnionych obowiązków. Zabrania się wykorzystywania ich dla uzyskania prywatnej korzyści lub w inny sposób, który przyniósłby szkodę wyznaczonym celom organizacji.

Ostatnią, równie ważną zasadą jest kompetencyjność. Każdy audytor zobowiązany jest do podejmowania tylko takich działań, które jest w stanie przeprowadzić w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Norma ta narzuca obowiązek stałego podnoszenia swoich kompetencji!

Podnieś swoje umiejętności

Jeśli pracujecie Państwo jako audytorzy wewnętrzni lub wspieracie działania audytowe w charakterze specjalistów to warto rozważyć uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach. Systematyczne podnoszenie umiejętności to w końcu jedna z fundamentalnych zasad, której nie można pominąć!Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 października | Poznań i Online
19-21 października | Warszawa i Online
26-28 października | Gdańsk i Online

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
28-29 listopada | Warszawa i Online
17-18 grudnia | Wrocław i Online


Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

17-18 października | Poznań i Online
17-18 października | Warszawa i Online
17-18 listopada | Gdańsk i Online


Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
14-15 listopada | Warszawa i Online
01-02 grudnia | Warszawa i Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

17-18 października | Wrocław i Kraków i Online
17-18 listopada Poznań i Online
01-02 grudnia Gdańsk i Online

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2022 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł
KFS
szkolenia dofinansowane
Szkolenia w języku angielskim