Zachęcamy do subskrypcji newslettera:

KATEGORIE SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

 
W sprawie szkoleń zamkniętych zachęcamy do skorzystania z  
formularza zapytania ofertowego.

Szkolenia zamknięte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

Szkolenia zamknięte w zakresie: POSTĘPOWANIA EGZEKUCUJNEGO W ADMINISTRACJI

Postępowanie egzekucyjne w administracji - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji.


Poglądowy program szkolenia*:

*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. 

1.Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji.

2.Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce.

3.Podmioty postępowania egzekucyjnego - organ egzekucyjny, wierzyciel, zobowiązany i inne podmioty.
*właściwość miejscowa,
*właściwość rzeczowa i funkcjonalna.
 
4,Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
*Egzekucja z pieniędzy,
*Egzekucja z wynagrodzenia,
*Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
*Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,­
*Egzekucja z innych wierzytelności,
*Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,­
*Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne.

5.Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
*Grzywna w celu przymuszenia,
*Wykonanie zastępcze,­
*Odebranie rzeczy ruchomej,­
*Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,­
*Przymus bezpośredni.
 
6.Wszczęcie postępowania - wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela.

7.Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

8.Postępowanie uproszczone.

9.Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym:
*Zarzuty
*Zażalenie
*Skarga na czynności egzekucyjne
*Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
*Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.
 
10.Udzielanie pomocy obcym państwom oraz korzystanie i ich pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych - tryb dochodzenia, zabezpieczania, udzielania informacji i powiadomień.

11.Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12.Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.


13.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania:
*Odpowiedzialność odszkodowawcza,
*Odpowiedzialność porządkowa.
 
14.Rozwiązywanie kazusów.

15.Analiza orzecznictwa.
 
  Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego krajuKontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych: